Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 37. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 37. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 37. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 9,2% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 237 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 995,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 30 ochorení (chorobnosť 126,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 12,7% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 5848,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 2,5% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 4 sinusitídy (zápal prínosových dutín) a dve otitídy (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 31% praktických lekárov pre deti a dorast a 38% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme 2 ochorenia na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 37. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 37. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 4% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 78 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 859,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 5037,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 10,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 5 sinusitíd (zápal prínosových dutín) a 3 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 25% praktických lekárov pre deti a dorast a 31% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 37. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 37. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 6,8% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 55 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 514,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 993,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 3,6% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1sinusitída (zápal prínosových dutín) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 50 % praktických lekárov pre deti a dorast a 50% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme jedno ochorenie COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.