Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 36. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 36. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 36. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 12,4% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 217 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 911,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 12,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 1,4% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 3 669,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 6,9% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 14 sinusitíd (zápal prínosových dutín) a jedna otitída (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 46% praktických lekárov pre deti a dorast a 31% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujemeochorenie naCOVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 36. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 36. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 66,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 65 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 895,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 4 121,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 11 osôb, čo predstavuje 16,9% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 5 sinusitíd (zápal prínosových dutín) a 5 otitíd (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 25% praktických lekárov pre deti a dorast a 23%lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 36. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 36. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 26,2% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 59 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 552,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 6 ochorení (chorobnosť 56,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 10,2% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných osôb (chorobnosť 651,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 50 % praktických lekárov pre deti a dorast a 50% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.