Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 35. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 35. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 35. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na AROo 52,8% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 177 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 041,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 5618,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2osôb, čo predstavuje 1,1% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli2sinusitídy (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 23% praktických lekárov pre deti a dorast a 27% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme jedno ochorenieCOVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 35. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 35. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 62,5% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 39 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 537,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 1 373,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u jednejosoby, čo predstavuje 2,6% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bolajedna sinusitída (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 25%praktických lekárov pre deti a dorast a 23%lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 35. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 35. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 17,1% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 48 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 748,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásené jedno ochorenie (chorobnosť 15,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 2,1% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine15-19ročných osôb (chorobnosť 1237,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 50 % praktických lekárov pre deti a dorast a 25 % lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.