Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 34. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 34. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 34. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 2,2 % oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 139 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 681,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 8 ochorenia (chorobnosť 39,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 5,7% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 2580,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 31% praktických lekárov pre deti a dorast a 31% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 34. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 34. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 11,1% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 24 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 330,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 1144,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 25% praktických lekárov pre deti a dorast a 23%lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 34. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 34. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 127,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 41 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 639,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 1135,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 50 % praktických lekárov pre deti a dorast a 25 % lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.