Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 33. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 33. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 33. kalendárnom týždni bola chorobnosť na ARO rovnaká oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 136 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 615,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 13,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 2,2% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 2339,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,7% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola1otitída (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 38% praktických lekárov pre deti a dorast a 31% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 33. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 33. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 43,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 27 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 495,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných detí (chorobnosť 481,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 23%lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 33. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 33. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 200% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 18 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 421,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných osôb (chorobnosť 467,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 0 % praktických lekárov pre deti a dorast a 25 % lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.