Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 32. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 32. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 32. kalendárnom týždni zaznamenali mierny pokles chorobnosti na ARO oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu o 1,42 %. Spolu bolo hlásených 136 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 888,97/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 9 ochorení (chorobnosť 58,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 6,61% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 6 – 14 ročných (chorobnosť 5814,99/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Ochorenia hlásilo 8% praktických lekárov pre deti a dorast a 31% lekárov pre dospelých.

Neevidujeme ochorenie COVID-19 potvrdené PCR testom ani ochorenie na chrípku typu A.

SARI nebolo hlásené.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 32. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva evidujeme v 32. kalendárnom týždni pokles chorobnosti na ARO o 23,81% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 42 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1157,06/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20 – 59 ročných (chorobnosť 607,65/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 23% lekárov pre dospelých.

Neevidujeme ochorenie COVID-19 potvrdené PCR testom ani ochorenie na chrípku typu A.

SARI nebolo hlásené.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 32. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 32. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 40,0% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 6 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 280,82 /100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 60+ ročných osôb (chorobnosť 323,17/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Ochorenia hlásilo 0 % praktických lekárov pre deti a dorast a 13% lekárov pre dospelých.

Neevidujeme ochorenie COVID-19 potvrdené PCR testom ani ochorenie na chrípku typu A.

SARI nebolo hlásené.