Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 19. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 19. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 19. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na AROo 12,6% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 426 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť1 413,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 3,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 0,2% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 6606,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

V 19. kalendárnom týždni sa v okrese Zvolen komplikácie ARO a CHPO nevyskytli.

Ochorenia hlásilo 43% praktických lekárov pre deti a dorast a 47% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 19. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 19. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 3,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 154 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2 495,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO neboli hlásené žiadne ochorenia.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 6296,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 11 osôb, čo predstavuje 7,1% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 6 sinusitíd (zápal prínosových dutín) a 5 otitíd (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 40% praktických lekárov pre deti a dorast a 13% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 19. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 19. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 21,1% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 70 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 901,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 25,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 2,9% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine20-59 ročných osôb (chorobnosť 1033,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 4,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1 sinusitída (zápal prínosových dutín) a 2 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 44% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.