Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 15. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 15. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 15. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 8,1% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 795 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 954,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 62 ochorení (chorobnosť 152,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 7,8% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 9014,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10osôb, čo predstavuje 1,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 6 sinusitíd(zápal prínosových dutín) 2 otitídy(zápal stredného ucha) a 2 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 64% praktických lekárov pre deti a dorast a 60% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 15. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 15. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 4,8% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 238 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1928,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 6 ochorení (chorobnosť 48,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 2,5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 8872,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 2,1% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 3 sinusitídy (zápal prínosových dutín), 1 otitída (zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 40% praktických lekárov pre deti a dorast a 40% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 15. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 15. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 70% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 85 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 547,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 6,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 1,2% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine20-59 ročných osôb (chorobnosť 610,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 2,4% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1 sinusitída (zápal prínosových dutín) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 89% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.