Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 14. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 14. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 14. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 8,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 572 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1807,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 20 ochorení (chorobnosť 63,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 3,5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 5310/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh ochorení nebol hlásený u žiadnych osôb.

Ochorenia hlásilo 43% praktických lekárov pre deti a dorast a 50% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Neevidujeme laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19 PCR testom.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

SARI nebolo hlásené.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 14. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 14. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 11,25% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 142 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1840,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásené1ochorenie (chorobnosť 13/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 0,7% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 9158,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3osôb, čo predstavuje 8,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 2 sinusitídy (zápal prínosových dutín) a 1 otitída (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 20% praktických lekárov pre deti a dorast a 27% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Neevidujeme laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19 PCR testom.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

SARI nebolo hlásené.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 14. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 14. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 43,1% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 25 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 321,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO neboli hlásené žiadne ochorenia.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20 – 59 ročných osôb (chorobnosť 375,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 12% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1 sinusitída (zápal prínosových dutín), 1 otitída (zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 44% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Neevidujeme laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19 PCR testom.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

SARI nebolo hlásené.