Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 12. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 12. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 22,4% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 766 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2310,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 70 ochorení (chorobnosť 211,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 9,1% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 9693,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 20osôb, čo predstavuje 2,6% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 14 sinusitíd (zápal prínosových dutín) 3 otitídy (zápal stredného ucha) a 3 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 43% praktických lekárov pre deti a dorast a 53% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací bol prerušený 2x v MŠ.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 12. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 12. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 8,9% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 306 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2833,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 11 ochorení (chorobnosť 101,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 3,6% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 10017,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1 sinusitída(zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 40% praktických lekárov pre deti a dorast a 33% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 12. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 12. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 17,1% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 67 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 862,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO neboli hlásené žiadne ochorenia.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 2696,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

V 12. kalendárnom týždni sa v okrese Krupina komplikácie ARO a CHPO nevyskytli.

Ochorenia hlásilo 50% praktických lekárov pre deti a dorast a 33% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestomnebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujemeochoreniena COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.