Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 11. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 11. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 11. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na AROo 14,8% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 873 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 887,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 97 ochorení (chorobnosť 209,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 11,1% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 6727,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 1,8% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 14 sinusitíd(zápal prínosových dutín) a 2 otitídy(zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 69% praktických lekárov pre deti a dorast a 70% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací bol prerušený 2x v MŠ.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 11. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 11. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 77,9% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 192 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 3 111,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 26 ochorení (chorobnosť 421,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 13,5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 12020,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

V 11. kalendárnom týždni sa v okrese Detva komplikácie ARO a CHPO nevyskytli.

Ochorenia hlásilo 20% praktických lekárov pre deti a dorast a 20% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 11. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 11. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 30,9% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 101 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 040,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 20,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 1,98% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 2 271,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 3 otitídy (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 50% praktických lekárov pre deti a dorast a 44% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochoreniena COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.