Aktuality

Späť 28.9.2023 Svetový deň srdca

28.9.2023 Svetový deň srdca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene - Poradenské centrum podpory zdravia v spolupráci so SZŠ vo Zvolene a Technickou univerzitou vo Zvolene podporili kampaň MOST 2023 – Mesiac o srdcových témach a Svetový deň srdca 28.9.2023 zvyšovaním zdravotnej gramotnosti a povedomia verejnosti prednáškami i individuálnymi konzultáciami so zameraním sa na zdravý životný štýl, elimináciu rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení,  psychohygienu u študentov i pedagógov s akcentom na význam prevencie, ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

Ochorenia srdca a ciev sú najčastejšou príčinou hospitalizácii a úmrtí celosvetovo. Každoročne umiera na tieto ochorenia približne 17,9 milióna ľudí. Hlavnými rizikovými faktormi týchto ochorení sú fajčenie a konzumácia alkoholu, nedostatok pohybovej aktivity, nezdravý spôsob stravovania, nadváha a obezita, vysoká hladina cholesterolu a krvného tlaku.

Svetový deň srdca vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci so Svetovou federáciou srdca (WHF) každoročne na 29. septembra. Pripomíname si ho od roku 2000. Hlavnou myšlienkou tohto Svetového dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení a propagovať význam prevencie týchto ochorení prostredníctvom zdravého životného štýlu.