Aktuality

Späť 22. marec – Svetový deň vody – vyšetrovanie vody 21.3. 2024 od 8:00 do 12:00 hod

22. marec – Svetový deň vody – vyšetrovanie vody 21.3. 2024 od 8:00 do 12:00 hod

Pri príležitosti Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene ponúka pre obyvateľov okresov Zvolen, Detva, Krupina bezplatné vyšetrenie vôd z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorky je potrebné odobrať v deň vyšetrenia ( 21. marca 2024) do čistej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť

dňa 21. marca 2024 od 8:00 do 12:00 hod. na RÚVZ vo Zvolene, Nádvorná 12 Zvolen.

Dotazník s názvom „Mám rád vodu“ bol vytvorený v rámci aktivít Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so Svetovým dňom vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca. Cieľom dotazníka je bližšie spoznať postoje obyvateľov Slovenska a získať informácie o tom, ako vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.

Dotazník obsahuje pár krátkych otázok a zaberie len pár minút Vášho času. Vami poskytnuté údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou.

Tento dotazník je určený pre širokú verejnosť a je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqi94RyeWjNtIA79ia6SHOhAoK3-x6w2d79rmnitPVdsNSMQ/viewform?pli=1