Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci sa týka väčšiny podnikateľov. Rizikové práce, prevencia, pracovná zdravotná služba, horúčavy, chlad a ďalšie fyzikálne faktory pri práci, práca s chemickými látkami či azbest – to všetko sú oblasti, o ktorých majú mať príslušní podnikatelia prehľad.

Položky nasledujúceho menu sú odkazmi na najčastejšie témy, ktoré sa týkajú povinností podnikateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Ďalšou možnosťou je priamo vstup do odbornej sekcie venovanej pracovnému prostrediu a verejnému zdraviu