Právne predpisy v ochrane zdravia pri práci

Problematika ochrany zdravia pri práci má aj svoje legislatívne pokrytie. Prehľad súvisiacej legislatívy nájdete na tejto stránke.