Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Zamestnávateľ si zabezpečí pracovnú zdravotnú službu:

  • vlastnými zamestnancami
  • dodávateľským spôsobom

Ďalšie informácie