Informácie o záťaži teplom a chladom pri práci

Nadmerné teplo alebo chlad pri práci sú jedným z častých nepriaznivých faktorov životného prostredia. Aké sú povinnosti podnikateľov v tomto prípade sa dozviete na nasledujúcej stránke.