Stránkové dni a úradné hodiny

V prípade záujmu podnikateľských subjektov a verejnosti o odborné konzultácie 
JE POTREBNÉ
vopred si rezervovať termín u vedúcich jednotlivých odborných oddelení (telefonicky, e - mailom) v čase úradných hodín.
 

Úradné hodiny

Pondelok

8:00 - 12:00 I 13:00 - 15:00

Utorok

8:00 - 12:00 I 13:00 - 15:00

Streda

8:00 - 12:00 I 13:00 - 15:00

Štvrtok

8:00 - 12:00 I 13:00 - 15:00

Piatok

8:00 - 12:00 I 13:00 - 15:00