Mobilné odberové miesta 
v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
HEALTH LIFE Košice s. r. o., Zrušenie povolenia MOM, Antigenove testovanie COVID-19, Retail AB (1. nadzemné podlažie, miestnosti 1.13, 1.14, 1.15), Mlynská 2047/39, 05201 Spišská Nová Ves     zrušené: 1.12.2022 (pdf)
vydané: 20.10.2021 (pdf)
S A N A s.r.o. Zrušenie povolenia MOM, S A N A s.r.o., karavan, Tatranská 918/80, 053 11 Smižany zrušené: 2.11.2022 (pdf)
vydané.: 10.12.2020 (pdf)
Váš Lekár, s. r. o. POZASTAVENÉ: Váš Lekár, s.r.o., Štefánikovo námestie 10, 05201 Spišská Nová Ves zrušené: 20.12.2022 (pdf)
pozastavené: 2.11.2022 (pdf)
pozastavené: 3.10.2022 (pdf)
pozastavené: 16.6.2022 (pdf)
pozastavené: 15.3.2022 (pdf)
vydané: 15.11.2021 (pdf)
Nemocnica s poliklinikou Zmena odberového miesta: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, Spišská Nová Ves Zmena miesta: 25.10.2022 (pdf)
Zmena povolenia: 15.7.2021 (pdf)
vydané.: 1.7.2020 (pdf)
SlovakTransLine , s.r.o. Povolenie: SlovakTransLine , s.r.o.,Michalovce, AG, Duklianska 3336/19, 05201 Spišská Nová Ves  vydané.: 1.2.2022 (pdf)
Mesto Krompachy POZASTAVENÉ: Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom, Kupeľná ulica 1373/22,05342 Krompachy 

zrušené: 31.1.2023 (pdf)

pozastavené: 1.2.2022 (pdf)
vydané : 21.1.2021 (pdf)

ZS Support, s.r.o. Povolenie: ZS Support, s.r.o., AG+PCR, Hlavná 155/121, 05601 Gelnica vydané: 9.12.2021 (pdf)
Slovenský Červený kríž Povolenie:  Slovenský Červený kríž, územny spolok Spišská Nová Ves, AG+PCR, Ing. O. Kožucha 3072/12, 05201 Spišská Nová Ves vydané.: 2.12.2021 (pdf)
SlovakTransLine, s.r.o. Povolenie:   SlovakTransLine, s.r.o., AG+PCR, Hlavná 5, 05601 Gelnica vydané: 23.11.2021 (pdf)
ZS support, s.r.o. Povolenie: ZS support, s.r.o., Odborárov 569/49, 05201 Spišská Nová Ves vydané: 11.11.2021 (pdf)
Animus Care s.r.o. ZRUŠENÉ: Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov, kontajnery, J. Fabiniho 521/15, 05201 Spišská Nová Ves zrušené: 26.10.2021 (pdf)
vydané: 4.2.2021 (pdf)
Animus Care s.r.o. ZRUŠENÉ:  Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov, kontajnery umiestnené v exteriéri na ul. Brusník 1522/2, Brusník 1522/2,05311 Smižany zrušené: 26.10.2021 (pdf)
vydané:26.1.2021 (pdf)
Animus Care s.r.o. ZRUŠENÉ: Animus Care s.r.o., Vyšný Klátov, kontajnery umiestnené v exteriéri na ul. Štúrova ul. 5, Štúrova ulica 7/5, 05342 Krompachy  zrušené: 26.10.2021 (pdf)
vydané: 26.1.2021 (pdf)
CHABAD s.r.o.  ZRUŠENÉ: CHABAD s.r.o. 04001 Košice -mestská časť - Staré Mesto, Antigénové testovanie COVlD-19, Retail AB (I . NP -1.13,1.14,1.15), Mlynská 2047/39, 05201 Spišská Nová Ves  zrušené: 20.10.2021 (pdf)
vydané: 28.7.2021 (pdf)
Mgr.Erik Smik ZRUŠENÉ: Mgr.Erik Smik, SNV, Polyfunkčný objekt, Námestie Iglovia 2895/3, 05201 Spišská Nová Ves  zrušené: 20.10.2021 (pdf)
vydané: 26.1.2021 (pdf)
A.P.Safety, s.r.o. ZRUŠENÉ: A.P.Safety, s.r.o. Spišská Nová Ves, telocvičný trakt Základnej školy Hrabušice, Hlavná 369/91, 05315 Hrabušice  zrušené: 20.10.2021 (pdf)
vydané: 21.1.2021 (pdf)
SlovakTransLine , s.r.o. Povolenie: SlovakTransLine , s.r.o.,Michalovce, kontajnery, Nábrežná 1, 05311 Smižany vydané: 13.10.2021 (pdf)
Váš Lekár, s.r.o. ZRUŠENÉ: Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Levočská 406/14,05201 Spišská Nová Ves  zrušené: 30.9.2021 (pdf)
pozastavené : 31.8.2021
pozastavené : 15.7.2021
vydané: 29.1.2021 (pdf)
Váš Lekár, s.r.o. ZRUŠENÉ: Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Ulica SNP 370/41 , 05342 Krompachy zrušené: 30.9.2021 (pdf)
pozastavené: 31.8.2021 (pdf)
pozastavené: 15.7.2021 (pdf)
vydané: 29.1.2021 (pdf)
STEFFI, s.r.o. ZRUŠENÉ: STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Levočská 406/14, 05201 Spišská Nová Ves zrušené: 30.9.2021 (pdf)
pozastavené: 31.8.2021 (pdf)
pozastavené: 15.7.2021 (pdf)
vydané: 2.2.2021 (pdf)
STEFFI, s.r.o. ZRUŠENÉ: STEFFI, s.r.o.,PP, kontajnery, Cintorínska ulica 83/3, 05342 Krompachy zrušené: 30.9.2021 (pdf)
pozastavené: 31.8.2021 (pdf)
pozastavené: 15.7.2021 (pdf)
vydané: 29.1.2021 (pdf)
Ing.Andrea Mišendová ZRUŠENÉ: Ing.Andrea Mišendová,SNV, Letná 48/41A, 05201 Spišská Nová Ves  zrušené: 29.7.2021 (pdf)
vydané: 28.1.2021 (pdf)
Nemocnica AGEL Pozastavené: Nemocnica AGEL, Banícka Štvrť 774/1, 05342 Krompachy s.r.o. pozastavené: 13.7.2023 (pdf) pozastavené: 27.7.2021 (pdf)
vydané: 27.11.2020 (pdf)
MEPOS SNV s.r.o. ZRUŠENÉ: MEPOS SNV s.r.o., Tatranská 393/5, 05311 Smižany zrušené: 27.7.2021 (pdf)
vydané: 25.1.2021 (pdf)
Obec Švedlár ZRUŠENÉ: pavilón č. 2 v Základnej škole, 122, 05334 Švedlár zrušené : 14.6.2023 (pdf)
pozastavené: 15.7.2021 (pdf)
vydané: 22.2.2021 (pdf)
MHM Company SNV s.r.o. Zmena povolenia :MHM Company SNV s.r.o., kontajner na parkovisku, Lipová 2244/20, 05201 Spišská Nová Ves zmena povolenia: 15.7.2021 (pdf)
vydané: 25.1.2021 (pdf)
MEPOS SNV s.r.o. Zmena povolenia : MEPOS SNV s.r.o., Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 3456/ 14, 05201 Spišská Nová Ves  zmena povolenia : 15.7.2021 (pdf)
vydané.: 31.12.2020 (pdf)
Obec Kluknava ZRUŠENÉ: Obec Kluknava, telocvičný trakt v Základnej škole, 43, 05351 Kluknava zrušené: 15.7.2021 (pdf)
vydané: 2.2.2021 (pdf)
MHM Company SNV s.r.o. ZRUŠENÉ: MHM Company SNV s.r.o., kontajner v exterieri, Mlynská 1214/10, 05311 Smižany zrušené: 30.3.2021 (pdf)
vydané: 25.1.2021 (pdf)
Medicenter Pro SNV s.r.o. ZRUŠENÉ: Medicenter Pro SNV s.r.o., kontajner v exteriéri, Mlynská 1214/ 10, 05311 Smižany zrušené: 30.3.2021 (pdf)
vydané:25.1.2021 (pdf)
Váš Lekár, s.r.o. ZRUŠENÉ: Váš Lekár, s.r.o.,BA - Petržalka, kontajnery, Nabrežná 1, 05311 Smižany zrušené: 11.3.2021 (pdf)
vydané: 28.1.2021 (pdf)
Kultúrny dom Jaklovce Povolenie : Kultúrny dom Jaklovce, Nová 436/80, 05561 Jaklovce vydané :26.2.2021 (pdf)
CARDIO D&R, s.r.o. Povolenie : CARDIO D&R, s.r.o. Košice, Krčméryho 2339/1, 05205 Spišská Nová Ves 

zrušené: 9.4.2024 (pdf)
vydané.: 29.1.2021 (pdf)

SlovakTransLine, s.r.o. Povolenie : SlovakTransLine, s.r.o., Michalovce, Banská ulica 117/2,05342 Krompachy vydané: 27.1.2021 (pdf)
S A N A s.r.o. ZRUŠENÉ: S A N A s.r.o., Mlynská 39,052 01 Spišská Nová Ves zrušené: 26.1.2021 (pdf)
vydané :9.12.2020 (pdf)
Miamar-Med, s.r.o. Povolenie : Miamar-Med, s.r.o., SNV, Mlynská 2047/39, 05201 Spišská Nová Ves  vydané: 25.1.2021 (pdf)
Medicenter Pro SNV s.r.o. Povolenie : Medicenter Pro SNV s.r.o., kontajner, Lipová 2244/20, 05201 Spišská Nová Ves  vydané: 25.1.2021 (pdf)
Obec Prakovce Povolenie : Obec Prakovce, telocvičný trakt v Základnej škole s materskou školou, 307, 05562 Prakovce zrušené: 12.12.2022 (pdf)
vydané: 25.1.2021 (pdf)
Obec Margecany Povolenie : Obec Margecany, Kultúrny dom Obce Margecany, Obchodná 128/7, 05501 Margecany vydané: 14.1.2021 (pdf)
Mesto Gelnica Povolenie : Mesto Gelnica, Telocvičný trakt Základnej škoiy, Hlavná 155/121, 05601 Gelnica vydané: 8.1.2021 (pdf)
Michaella s.r.o. Povolenie : Michaella s.r.o., Ing. O.Kožucha 3072/12,052 01 Spišská Nová Ves

zrušené: 19.10.2023 (pdf)

vydané: 1.12.2020 (pdf)

PRO VITAE n.o. Povolenie : PRO VITAE n.o., Nemocničná 42/33, 05601 Gelnica

zrušené: 2.3.2023 (pdf)

vydané: 27.11.2020 (pdf)

Červený kríž Povolenie : Červený kríž, územný spolok, Spišská Nová Ves vydané: 18.11.2020 (pdf)

Informovanie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s podávaním žiadostí o povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta (pdf, 223 kB)