Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A.Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti. Konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok  8:00 - 12:00 I 13:00 - 15:00
 

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – A.Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
 

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 053/4170211
e-mail: sn.sekretariat@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
Vedúci oddelenia: Ing. Jana Murková
email:sn.hzp@uvzsr.sk
tel.: 053/4170220, 0911639040

Oddelenie hygieny výživy:
Vedúci oddelenia: Mgr.Zuzana Karchňáková
e-mail: sn.hv@uvzsr.sk
tel.: 053/4170216, 0911639050

Oddelenie hygieny detí a mládeže:

Vedúci oddelenia: Ing.Jana Humajová
email: sn.hdm@uvzsr.sk
tel.: 053/4170221

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie:
Vedúca oddelenia: Ing.Žaneta Kubáňová
e-mail: sn.ppl@uvzsr.sk
tel.: 053/4170218, 0911639030

Oddelenie epidemiológie:

Zastupujúca : Mgr.Katarína Šujanová
e-mail:sn.epi@uvzsr.sk
fax: 053/44 25826, tel.053/4170254,38,39

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
Vedúci oddelenia: MUDr. Peter Mišenda
email: sn.zvi@uvzsr.sk
tel.: 053/4170243

Osobný úrad a oddelenie technicko - hospdárskych činností:
Vedúci Osobného úradu a THČ: Ing. Simona Eliášová

e-mail: sn.osobnyurad@uvzsr.sk , sn.ekonom@uvzsr.sk

Kontakt: tel.:053/4170232, fax: 053/4425826