Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi (RÚVZ SN)

má územnú pôsobnosť pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

RÚVZ Spišská Nová Ves je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Renáta Hudáková

Aktuality

Späť 4. február – Svetový deň boja proti rakovine spojený s viacerými aktivitami RÚVZ Spišská Nová Ves

4. február – Svetový deň boja proti rakovine

Spojený s viacerými aktivitami RÚVZ Spišská Nová Ves - viď nižšie

Svetový deň boja proti rakovine si každoročne pripomíname 4.februára. Táto iniciatíva bola vyhlásená Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny v roku 2000 a odvtedy sa každý rok po celom svete konajú stovky aktivít a podujatí, ktoré upozorňujú na problémy súvisiace s týmto ochorením. Tohtoročná kampaň pokračuje v téme: „Odstráňme rozdiely v starostlivosti“ (Close the care gap), ktorá bola vyhlásená v roku 2022 a potrvá do konca roka 2024.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2020 pribudlo na celom svete 19,3 milióna nových onkologických prípadov. Na Slovensku bolo diagnostikovaných vyše 30 tisíc ľudí s týmto ochorením. V súčasnosti sú onkologické ochorenia na Slovensku v počte úmrtí na druhom mieste po srdcovocievnych chorobách. Medzi najčastejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne patrí rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva a konečníka. U mužov dominuje rakovina hrubého čreva a konečníka nasledovaná rakovinou pľúc.

Znížiť riziko vzniku rakoviny môžeme celkovou zmenou životného štýlu a prevenciou. Medzi najvýznamnejšie opatrenia, ktoré môžeme urobiť, je osvojenie si správnych návykov, medzi ktoré patrí správna výživa, pravidelný pohyb v trvaní aspoň 30 minút denne a udržanie si optimálnej telesnej hmotnosti. Odporúča sa eliminovať negatívne vplyvy ako je fajčenie, konzumácia alkoholu a nadmerný stres.

Keďže onkologické ochorenie sa v počiatku neprejavuje žiadnymi výraznými alebo minimálnymi príznakmi, netreba zabúdať ani na pravidelné preventívne prehliadky u lekára. Ministerstvo zdravotníctva v SR v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom spustili spoločnú informačnú kampaň „Onkokontrola“. Kampaň sa zameriava na zvýšenie účasti na 3 skríningoch, ktoré môžu zachrániť život: rakoviny krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva a konečníka.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu, zrealizuje v období od 4.2.2024 – 4.3.2024 viaceré prednášky a besedy na témy „Prevencia rakoviny prsníka“, „Prevencia rakoviny krčka maternice“ a „Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka“ spojené s prezentáciami a diskusiami pre študentov vybraných stredných škôl v Spišskej Novej Vsi ako aj dospelú populáciu v niektorých organizáciách. Zamestnancom týchto organizácií zrealizujú odborní pracovníci oddelenia aj odber kapilárnej krvi na vybrané metabolické ukazovatele, antropometrické merania ako aj  merania krvného tlaku a pulzu. Záujemcom budú poskytnuté aj individuálne konzultácie k ozdraveniu životného štýlu s dôrazom na prevenciu onkologických ochorení.