Konzultačné a poradenské služby


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00


Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Kolónia 557, Senica
 

Telefonicky alebo e-mailom:

  • Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia: Mgr. Darina Turanská, tel. 034 690 93 30, 0917 454 058, e-mail: se.turanska@uvzsr.sk
  • Oddelenie hygieny výživy: Mgr. Barbora Machová, tel. 034 690 93 32, 0917 454 041, e-mail: se.hv@uvzsr.sk
  • Oddelenie hygieny detí a mládeže: Mgr. Adriana Dvouletá, tel. 034 690 93 39, 0917 852 609, e-mail: se.hdm@uvzsr.sk
  • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva: Ing. Samuel Súkup, tel. 034 690 93 29, 0917 454 051, e-mail: se.ppl@uvzsr.sk
  • Oddelenie epidemiológie: Mgr. Marta Tencerová, tel. 034 690 93 25, 0907 169 312, e-mail: se.tencerova@uvzsr.sk
  • Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu: Mgr. Adriana Dvouletá, tel. 034 690 93 39, 0917 852 609, e-mail: se.hdm@uvzsr.sk
  • Osobný úrad a hospodársko-technické činnosti: Mgr. Ing. Jana Skalová, tel. 034 651 09 11, 0917 149 459, e-mail: se.ou@uvzsr.sk