Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (RÚVZ SE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Senica a Skalica.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici  je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Ing. Ľubomír Šarabok.

Aktuality

Späť Vyhlásenie víťaza regionálneho kola súťaže pri príležitosti Svetového dňa obezity

V dňoch 27. - 28.3.2023 vyhodnotil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici regionálne kolo súťaže žiakov základných škôl, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 formou výtvarnej aktivity žiakov.

Víťazom rgionálneho kola súťaže je kolektív 9. ročníka SZŠ Kollárova 21, Holíč, s výtvarným príspevkom: