Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (RÚVZ SE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Senica a Skalica.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici  je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Ing. Ľubomír Šarabok.

Aktuality

Späť Deň vody 2024

SVETOVÝ DEŇ VODY 2024

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia. Ústrednou témou Svetového dňa vody v roku 2024 je na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov „Voda pre mier“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pri príležitosti Svetového dňa vody, vyhláseného OSN každoročne na 22. marca, oznamuje všetkým záujemcom z radu občanov, že dňa 22. marca 2024 (piatok), bude uskutočňovať nasledovné aktivity:
 
1. Poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. 
 
2. Vykonávať orientačné vyšetrenia testovacími prúžkami  prinesených vzoriek vôd z individuálnych zdrojov pitnej vody - studní v ukazovateľoch – dusičnany a dusitany za splnenia nasledovných podmienok:

  •  vzorku vody na vyšetrenie treba priniesť dňa 22.3.2024, v čase od 8:00 do 12:30 hod. do budovy RÚVZ, Kolónia 557, 905 01 Senica, 1. poschodie, č. d. 47, 
  •  vzorka vody musí byť odobratá v deň vyšetrenia do čistej 0,5 l fľaše,
  •  maximálny objem jednej vzorky je 0,5 litra,
  • výsledky vyšetrenia vzoriek vody budú po ich vyhodnotení dostupné na webovom sídle Regionálnehho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, alebo telefonicky na číslach: 0917 454 058, 034/6909328, 034/6909330.

Do Vašej pozornosti: