Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (RÚVZ SE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Senica a Skalica.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici  je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Ing. Ľubomír Šarabok.

Aktuality

Späť Chrípková sezóna 2023/2024

Chrípka býva mylne považovaná za banálne ochorenie. Komplikácie spojené s chrípkou si pritom častokrát vyžadujú hospitalizáciu a u rizikových skupín môže ochorenie na chrípku vyvolať nebezpečné, život ohrozujúce zdravotné komplikácie.
Očkovanie je najvhodnejšou ochranou pred chrípkou, jej ťažkým priebehom a nepriaznivými následkami ochorenia.
Vakcíny proti chrípke sú účinné, hradené všetkými zdravotnými poisťovňami a majú dobre preskúmané nežiaduce účinky (krátkodobá reakcia na očkovanie môže zahŕňať napríklad bolesť hlavy, únavu či bolesť v mieste podania očkovacej látky).
Medzi osoby, ktorým je vysoko odporúčané očkovanie proti chrípke, patria zdravotnícki pracovníci, ľudia vo veku nad 59 rokov, pacienti s chronickými ochoreniami (srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické) a osoby s oslabenou imunitou. Očkovanie proti chrípke je vhodné aj v tehotenstve a je odporúčanou formou prevencie chrípky aj u detí.
Podrobnejšie informácie o aktuálnej chrípkovej sezóne, o očkovaní proti chrípke či účinnosti vakcín, ako aj o prevencii respiračných chorôb nájdete v brožúre Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Chrípková sezóna 2023/2024 (pdf, 5.24MB).