Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Senica a Skalica za 50. kalendárny týždeň 2022