Aktuality

Späť 29. september 2023: Svetový deň srdca

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2000 vyhlásila 29.september za Svetový deň srdca. Hlavnou témou v tomto roku je upriamiť pozornosť verejnosti na rizikové faktory, ktoré významnou mierou prispievajú k vzniku kardiovaskulárnych ochorení (KVO) a zvýšiť povedomie o prevencii týchto ochorení.

Na choroby obehovej sústavy zomiera na celom svete viac ľudí ako na akúkoľvek inú príčinu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera na kardiovaskulárne ochorenia viac ako 20,5 milióna ľudí ročne.

Spoznajte a odstraňujte rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení...
Najviac úmrtí spomedzi srdcovo-cievnych ochorení je pripísaných hlavne ischemickej chorobe srdca (vrátane srdcového infarktu) a cievnej mozgovej príhode (označovaná aj ako mŕtvica). Mnohé zo zaznamenaných úmrtí sú pritom predčasné a dokonca aj odvrátiteľné.

Na vzniku srdcovocievnych ochorení sa podieľajú rôzne príčiny. K hlavným rizikovým faktorom patrí fajčenie, nevyvážené stravovanie, obezita, vysoké hladiny cholesterolu, nedostatok fyzickej aktivity, sedavý životný štýl a vysoký krvný tlak.

Pre všeobecnú prevenciu týchto chorôb je nevyhnutná čo najpestrejšia strava, ktorá zahŕňa dostatočný príjem ovocia a zeleniny (najlepšie čerstvej a sezónnej), obilniny, celozrnné pečivo a vyššie množstvo rýb. Odporúča sa pravidelne konzumovať strukoviny, orechy a semená. Dodržiavať dostatočný príjem tekutín a vyhýbať sa spracovaným potravinám a sladeným nápojom. Zaradiť do denného režimu fyzickú aktivitu strednej intenzity aspoň 30 minút a nezabudnúť absolvovať preventívne lekárske prehliadky.