Popis eGov sluzieb je zverejneny na celsolovenskom portali a specializovanom portali. Podklady pre platene sluzby a cenniky doda UVZ v spolupraci s p. Danilakom.

Služby