Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (RUVZ HE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. 

RÚVZ HE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Lenka Lesňáková.

Aktuality

Späť ​​Vyhlásenie víťaza regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej ÚVZ SR pri príležitosti Svetového dňa obezity

Vyhlásenie víťaza regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej ÚVZ SR pri príležitosti Svetového dňa obezity

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlásili pri príležitosti Svetového dňa obezity 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže  pre triedy základných škôl.
Víťazom regionálneho kola výtvarnej súťaže sa stala 7.B trieda zo Spojenej internátnej školy v Humennom.