Aktuality

Späť Informácia - Letné kúpaliská 2023: aktuálny stav

Informácia o letných kúpaliskách:

 

Názov kúpaliska:                                                          

LK Humenné:

Dátum povolenia prevádzky: 23.06.2023                                                                                                              -

Prevádzkované:  NIE 

Dátum ukončenia prevádzky: 31.08.2023

 

LK Zemplínske Hámre                                                                            

Dátum povolenia prevádzky: 30.06.2023 

Prevádzkované:  NIE 

Dátum ukončenia prevádzky: 31.08.2023

 

Biokúpalisko Sninské rybníky

Dátum povolenia prevádzky: 29.06.2023          

Prevádzkované:  NIE - zákaz kúpania od 07.07.2023

Dôvod neprevádzkovania: voda nespĺňa požiadavky kvality vody v biokúpalisku

 

Biokúpalisko Lackovce

Dátum povolenia prevádzky: 07.07.2023 

Prevádzkované:  NIE 

Dátum ukončenia prevádzky: 29.08.2023

Informačný systém ÚVZ SR o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie