Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 21. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 21. kalendárny týždeň 2024

Okres Humenné:
V 21. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 277 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 764,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,58%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1554,8/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.  
Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 55% všeobecných lekárov pre dospelých.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 21. kalendárnom týždni 2024 ochorenia neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 21. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené  pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.  
V 21. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.

Okres Snina:
V 21. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 154 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 681,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 20,61%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 6-14 ročných detí, dosiahla hodnotu 2195,1/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.  
Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 63% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 21. kalendárnom týždni 2024 ochorenia neboli hlásené, v predchádzajúcom kalendárnom týždni hlásené 4 ochorenia.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 21. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené. 
V 21. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené. 

Okres Medzilaborce:
V 21. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 111 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1458,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 15,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine nad nad 65 rokov, dosiahla hodnotu 2740,7/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 63% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 21. kalendárnom týždni 2024 ochorenia neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 21. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.
V 21. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.