Aktuality

Späť ​​Vyhlásenie víťaza regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej ÚVZ SR pri príležitosti Svetového dňa obezity

Vyhlásenie víťaza regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej ÚVZ SR pri príležitosti Svetového dňa obezity

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlásili pri príležitosti Svetového dňa obezity 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže  pre triedy základných škôl.
Víťazom regionálneho kola výtvarnej súťaže sa stala 7.B trieda zo Spojenej internátnej školy v Humennom.