Právoplatné rozhodnutia

podľa § 20 ods. 16 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

Právoplatné rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: