Stránkové dni

Pondelok až piatok (v pracovných dňoch). Mimo úradných hodín je možné s úradom komunikovať e-mailom kontakty alebo prostredníctvom ÚPVS.

Pondelok

8:00 - 14:30

Utorok

8:00 - 14:30

Streda

8:00 - 14:30

Štvrtok

8:00 - 14:30

Piatok

8:00 - 14:30