Faktory práce

Zamestnanci môžu byť pri práci exponovaní zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú: 

 • hluk,
 • vibrácie,
 • ionizujúce žiarenie,
 • elektromagnetické pole,
 • ultrafialové žiarenie,
 • infračervené žiarenie,
 • laserové žiarenie,
 • intenzívne pulzné svetlo,
 • záťaž teplom,
 • záťaž chladom,
 • chemické faktory,
 • karcinogénne a mutagénne faktory,
 • biologické faktory,
 • fyzická záťaž pri práci,
 • psychická pracovná záťaž,
 • zvýšený tlak vzduchu.