Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 15. týždeň 2024

Epidemiologická situácia v pôsobnosti RÚVZ ZH za 15. týždeň 2024

V 15. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Žiar nad Hronom hlásených 361 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 812,6/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 30,84 %. Z nich chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 27, t.j. chorobnosť 60,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu CHPO o 58,82 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 74 ochorení, t.j. chorobnosť 3022,9/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola  vo vekovej skupine 6-14 ročných – 13 ochorení, t.j. chorobnosť 353,6/100 000 obyvateľov. 

V okrese Žarnovica bolo v 15. kalendárnom týždni hlásených 329 ARO, t.j. chorobnosť 1316,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu ARO o 1,86 %. Z nich CHPO bolo 4, t.j. chorobnosť 16,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu CHPO o 80,95 %.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 76 ochorení, t.j. chorobnosť 5173,6/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6-14 ročných – 2 ochorenia, t.j. chorobnosť 97,5/100 000 obyvateľov.

V okrese Banská Štiavnica bolo v 15. kalendárnom týždni hlásených 179 ARO, t.j. chorobnosť 1151,1/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu ARO o 28,4 %. Z nich CHPO bolo 18, t. j. chorobnosť 115,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom nedošlo k zmene CHPO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 5 ročných – 24 ochorení, t.j. chorobnosť 2628,7/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60+ ročných – 7 ochorení, t.j. chorobnosť 180,6/100 000 obyvateľov.

Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie neboli zaznamenané.
 

MUDr. Eva Striežová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

<- SPÄŤ