Platené služby

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na RÚVZ so sídlom v Poprade, ktorý tieto služby poskytuje.