Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.