Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (RÚVZ SL)

má územnú pôsobnosť pre okres Stará Ľubovňa.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Stará Ľubovňa. 

RÚVZ SL je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je RNDr. Mária Mancalová, MPH.

Aktuality

Späť Svetový deň zdravia 2023

Svetový deň zdravia, ktorý sa každoročne koná 7. apríla, si pripomína výročie založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948 a každý rok sa zameriava na konkrétny problém verejného zdravia. Hlavným cieľom tohto výnimočného dňa je vytvoriť medzi ľuďmi povedomie o hodnote dobrého zdravia, nielen fyzického ale aj duševného a emocionálneho zdravia. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu, zrealizuje pre širokú verejnosť v dňoch 13. – 14. apríla 2023 v čase od 7:30 hod. do 11:00 hod. pri príležitosti Svetového dňa zdravia v rámci “Týždňa otvorených dverí poradní zdravia 2023” nasledovné aktivity: bioechemické vyšetrenia (celkový cholesterol mmol/l, LDL cholestreol mmol/l, HDL cholesterol mmol/l, glukóza mmol/l, triglyceridy mmol/l), antropometrické vyšetrenia (váha, výška, BMI), meranie telesného tuku %, viscerálneho tuku, kostrového svalstva %, bazálného metabolizmu kcal, štandardné meranie tlaku krvi a následne poradenstvo.
Na odber je potrebné prísť nalačno, ak klient užíva lieky, musí ich zapiť čistou vodou, večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkosti.

Kontakt:
Telefón: 052/ 42 80 106
E-mail: sl.zv@uvzsr.sk