Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (RÚVZ SL)

má územnú pôsobnosť pre okres Stará Ľubovňa.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Stará Ľubovňa. 

RÚVZ SL je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je RNDr. Mária Mancalová, MPH.

Aktuality

Späť Dni otvorených dverí Poradne na odvykanie od fajčenia pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku

Dni otvorených dverí Poradne na odvykanie od fajčenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku

29.5.2023    Ľubovnianska nemocnica, n.o. /urgentný príjem, čakáreň/    8 hod. - 11 hod.
30.5.2023    Okresný úrad Stará Ľubovňa /klientske centrum/        8 hod. - 11 hod.
31.5.2023    Ľubovnianska nemocnica, n.o. /gastroenterologická a ORL ambulancia,čakáreň/          8 hod. - 11 hod.
1.6.2023    Ľubovnianska knižnica 13 hod. - 15 hod.
2.6.2023    Zdravotné stredisko Podolínec /čakáreň/      8 hod. - 11 hod.

V rámci dňa otvorených dverí budú vykonávané následné zdravotno - výchovné aktivity:
Vyšetrenie CO monitorom - meranie hladiny oxidu uhoľnatého v pľúcach, meranie hladiny 
percenta oxidu uhoľnatého v krvi a ich vplyv na zdravie,
Vyšetrenie spirometrie - nie je časovo náročné vyšetrenie, nevyžaduje špeciálnu prípravu, má 
veľkú výpovednú hodnotu a poukazuje na aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest,
Zisťovanie stupňa závislosti - prostredníctvom „Fagerströmovho dotazníka závislosti na nikotíne“,
Individuálne poradenstvo v oblasti závislosti od fajčenie s možnosťou návštevy
 Poradne na odvykanie od  fajčenia na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni,
Anonymná telefónna linka – poskytujúca pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia na 
telefónnom čísle  052/42 80 113 poskytuje záujemcom rady a konzultácie pri odvykaní od 
fajčenia,
Distribúcia zdravotno - výchovného materiálu.