Aktuality

Späť Svetový deň zdravia – 7. apríl 2024

Svetový deň zdravia, ktorý sa každoročne koná 7. apríla, si pripomína výročie založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948 a každý rok sa zameriava na konkrétny problém verejného zdravia. Hlavnou témou tohto výnimočného dňa je „Moje zdravie - moje právo“, presadzuje  právo  všetkých  ľudí na prístup  k zdravotníckym  službám,  vzdelaniu a  informáciám, ako aj k bezpečnej pitnej vode, čistému vzduchu, dobrej výžive, kvalitnému   bývaniu, dôstojným pracovným a environmentálnym podmienkam kdekoľvek vo svete.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu, zrealizuje pre širokú verejnosť v dňoch 8. - 12. apríla 2024 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. pri príležitosti Svetového dňa zdravia nasledovné aktivity: 
•    biochemické vyšetrenia (celkový cholesterol mmol/l, LDL cholesterol mmol/l, HDL cholesterol mmol/l, glukóza mmol/l, triacylglyceroly mmol/l), 
•    antropometrické vyšetrenia (váha, výška, BMI), meranie % telesného tuku,  viscerálneho tuku, % kostrového svalstva, bazálného metabolizmu, 
•    štandardné meranie tlaku krvi,
•    meranie hladiny CO v pľúcach a v krvi CO monitorom s následným poradenstvom.
Na odber je potrebné prísť nalačno, ak klient užíva lieky, musí ich zapiť čistou vodou, večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkosti.
Možnosť objednania sa na vyšetrenie:
Telefón: 052/ 42 80 106
E-mail: poradna.zdravia.sl@uvzsr.sk