Aktuality

Späť Svetový deň zdravia 2023

Svetový deň zdravia, ktorý sa každoročne koná 7. apríla, si pripomína výročie založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948 a každý rok sa zameriava na konkrétny problém verejného zdravia. Hlavným cieľom tohto výnimočného dňa je vytvoriť medzi ľuďmi povedomie o hodnote dobrého zdravia, nielen fyzického ale aj duševného a emocionálneho zdravia. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu, zrealizuje pre širokú verejnosť v dňoch 13. – 14. apríla 2023 v čase od 7:30 hod. do 11:00 hod. pri príležitosti Svetového dňa zdravia v rámci “Týždňa otvorených dverí poradní zdravia 2023” nasledovné aktivity: bioechemické vyšetrenia (celkový cholesterol mmol/l, LDL cholestreol mmol/l, HDL cholesterol mmol/l, glukóza mmol/l, triglyceridy mmol/l), antropometrické vyšetrenia (váha, výška, BMI), meranie telesného tuku %, viscerálneho tuku, kostrového svalstva %, bazálného metabolizmu kcal, štandardné meranie tlaku krvi a následne poradenstvo.
Na odber je potrebné prísť nalačno, ak klient užíva lieky, musí ich zapiť čistou vodou, večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkosti.

Kontakt:
Telefón: 052/ 42 80 106
E-mail: sl.zv@uvzsr.sk