Aktuality

Späť Stres a jeho vplyv na zdravie

Stres a jeho vplyv na zdravie


Čo je stres?

Stres je prirodzená odpoveď organizmu človeka na situácie v ktorých je pod tlakom a snaží sa prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam okolia. Spúšťajú ho rôzne faktory prostredia, nazývané stresory, medzi ktoré patria napríklad problémy v práci, nedostatok peňazí, strata príbuzného, rozvod, alebo choroba... Počas stresovej reakcie produkuje naše telo väčšie množstvo stresových hormónov, ktorých dlhodobo vysoké hladiny v krvi môžu ovplyvniť naše fyzické a duševné zdravie. Stres hrá dôležitú úlohu pri vzniku hypertenzie, akútneho infarktu srdca, ale aj pri poruchách metabolizmu a rizikových faktoroch ochorení srdca. Stres môže ovplyvniť všetky aspekty nášho života, vrátane  emócií, správania, myslenia a fyzického zdravia. 

Aké sú príznaky stresu ?

Medzi fyzické príznaky stresu patrí bolesť hlavy, žalúdočná nevoľnosť, hnačky, zápchy, bolesti na hrudníku, zrýchlený tep, nervozita, triaška, tiky, poruchy spánku, mravčanie v končatinách, vypadávanie vlasov, menštruačné problémy či sexuálna dysfunkcia. Emocionálnymi prejavmi sú napr. hnev, plač, podráždenosť, úzkosť, pocit vyhorenia, záchvaty paniky, problémy s koncentráciou, zvýšená konzumácia alkoholu, drog alebo cigariet.

Spôsoby ako efektívne zmierniť a riadiť stres:
1.    Stanovte si priority.
2.    Vyhýbajte sa ďalšiemu stresu.
3.    Dbajte na pravidelnú životosprávu.
4.    Pravidelne cvičte.
5.    Pozor na drogy a psychoaktívne látky.
6.    Udržujte sociálne kontakty a priateľské vzťahy.
7.    Naučte sa relaxovať, ak je potrebné vyhľadajte psychoterapeuta.
8.    Naučte sa rozpoznávať, monitorovať a uvedomovať si stres.
9.    Vyhýbajte sa nadmernému a zbytočnému stresu.
10.    Naučte sa predvídať, očakávajte stres a pripravte sa naň.
11.    Zbytočne sa nehnevajte a nezlostite, naučte sa zvládať svoj hnev.
12.    Buďte viac asertívny.
13.    Naučte sa odpúšťať.
14.    Zmeňte uhol pohľadu.
15.    Udržujte a rozvíjajte svoju sociálnu podporu. 

Stres sotva môže za nás zvládnuť niekto iný, ten si musíme prežiť sami. Dobrý zdravotný stav je závislý aj od dobrého zvládania stresu a tiež správnej životnej filozofie. Ak máte pocit, že to nezvládate, potrebujete pomoc, nebojte sa ísť za odborníkom.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o  našich zdravotno-výchovných aktivitách ako aj o bezplatnom vyšetrení  v poradni  zdravia  nás   môžete   kontaktovať   na  telefónnom  čísle: 052/42 80 106  alebo 
e-mailom na: poradna.zdravia.sl@uvzsr.sk.