Aktuality

Späť Nedostatočná fyzická aktivita a jej vplyv na zdravie

Nedostatočná fyzická aktivita a jej vplyv na zdravie

​​​​​​

K lepšej kvalite života ako aj dĺžke života prispievajú najviac tri faktory: dobrý genetický základ, zdravá výživa a pravidelná fyzická aktivita. 

Význam pohybovej aktivity
Je všeobecne známe, že pohybová aktivita tvorí neoddeliteľnú súčasť zdravého osobnostného vývoja. Pohybová aktivita a vyvíjanie svalového úsilia patria k základným životným prejavom človeka, od nich závisí aj udržiavanie a rozvíjanie iných fyziologických funkcií: činnosti srdca a  krvného obehu, dýchania, tráviacich orgánov, žliaz a ďalších orgánov a systémov organizmu. Významný dopad pohybovej aktivity je aj na metabolizmus tukov, čo sa prejavuje znížením hodnôt celkového cholesterolu, triacylglycerolov, LDL cholesterolu (tzv. “zlý“ cholesterol) a naopak k zvýšeniu koncentrácie HDL cholesterolu (tzv. “dobrý“ cholesterol).  Pohyb je tak priamo spätý s prevenciou civilizačných ochorení typu obezita, vysoký tlak, cukrovka a iné. Pohybová aktivita, fyzická zdatnosť a zdravie sú ako spojené nádoby. 

Nedostatočná fyzická aktivita, pohybová inaktivita
Pohybová inaktivita skracuje dĺžku ľudského života, znižuje jeho kvalitu a výrazne obmedzuje funkčnú samostatnosť ľudského organizmu. Nedostatočná fyzická aktivita vedie k nárastu hmotnosti a následne k obezite, čo zvyšuje riziko vzniku srdcových chorôb, cukrovky II. typu, vysokého krvného tlaku a iných metabolických porúch. Fyzická inaktivita môže spôsobiť stratu kostnej hmoty a zvýšiť tak riziko vzniku osteoporózy, čo je stav charakterizovaný krehkými a oslabenými kosťami. Niektoré štúdie naznačujú, že nedostatok fyzickej aktivity môže zvýšiť riziko vzniku niektorých typov rakoviny, ako je rakovina hrubého čreva a rakovina prsníka.

Ľudské telo je stvorené preto, aby sa hýbalo
Je vhodné vytvoriť si zdravé návyky na pohyb, pravidelne ho radiť medzi bežné denné aktivity. Ak si vytvoríte takýto pozitívny zvyk, vaše celkové zdravie a kondícia sa vám poďakujú. Snažte sa dodržať aspoň 150 minút ľahkej aeróbnej aktivity, alebo aspoň 75 minút intenzívnej aktivity týždenne, aby ste zostali pohybliví a zdraví. Ide o akúsi minimálnu úroveň pohybovej aktivity pre prevenciu problémov súvisiacich s fyzickou inaktivitou a pokúste sa vytvoriť z pravidelnej pohybovej aktivity príjemný zvyk.
Tipy ako zvýšiť fyzickú aktivitu počas dňa:

  • používajte schody namiesto výťahu,
  • na prepravu zvoľte bicykel namiesto auta,
  • ak máte sedavé zamestnanie, počas prestávky sa poprechádzajte,
  • prechádzajte sa počas telefonovania, 
  • zistite si možnosti aktívneho trávenia voľného času v okolí vášho bydliska. 

Dobrý zdravotný stav je závislý od primeranej fyzickej aktivity, čo prispieva aj k zlepšeniu duševného zdravia, pohody a kvality života.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o  našich zdravotno-výchovných aktivitách ako aj o bezplatnom vyšetrení  v  poradni  zdravia  nás môžete  kontaktovať  na  telefónnom  čísle:  052/42 80 106  alebo 
e-mailom na: poradna.zdravia.sl@uvzsr.sk