Aktuality

Späť Dni otvorených dverí Poradne na odvykanie od fajčenia pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku

Dni otvorených dverí Poradne na odvykanie od fajčenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku

29.5.2023    Ľubovnianska nemocnica, n.o. /urgentný príjem, čakáreň/    8 hod. - 11 hod.
30.5.2023    Okresný úrad Stará Ľubovňa /klientske centrum/        8 hod. - 11 hod.
31.5.2023    Ľubovnianska nemocnica, n.o. /gastroenterologická a ORL ambulancia,čakáreň/          8 hod. - 11 hod.
1.6.2023    Ľubovnianska knižnica 13 hod. - 15 hod.
2.6.2023    Zdravotné stredisko Podolínec /čakáreň/      8 hod. - 11 hod.

V rámci dňa otvorených dverí budú vykonávané následné zdravotno - výchovné aktivity:
Vyšetrenie CO monitorom - meranie hladiny oxidu uhoľnatého v pľúcach, meranie hladiny 
percenta oxidu uhoľnatého v krvi a ich vplyv na zdravie,
Vyšetrenie spirometrie - nie je časovo náročné vyšetrenie, nevyžaduje špeciálnu prípravu, má 
veľkú výpovednú hodnotu a poukazuje na aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest,
Zisťovanie stupňa závislosti - prostredníctvom „Fagerströmovho dotazníka závislosti na nikotíne“,
Individuálne poradenstvo v oblasti závislosti od fajčenie s možnosťou návštevy
 Poradne na odvykanie od  fajčenia na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni,
Anonymná telefónna linka – poskytujúca pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia na 
telefónnom čísle  052/42 80 113 poskytuje záujemcom rady a konzultácie pri odvykaní od 
fajčenia,
Distribúcia zdravotno - výchovného materiálu.