Služby

  • Laboratórne analýzy a merania - RÚVZ Svidník neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na krajský RÚVZ Prešov, ktorý tieto služby poskytuje.
  • Ďalšie oblasti služieb (.pdf, 281kB)