Mobilné odberové miesta 
v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku

 

SUBJEKT

MIESTO PREVÁDZKOVANIA

ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA

Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 29/33, 08701 Giraltovce

ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Výdajná školská jedáleň, Dukelská 32/36, 087 01 Giraltovce

zrušené: 30.09.2022 (pdf, 221 kB)
vyd.: 13.1.2021 (pdf, 105 kB)

Obec Ladomirová, Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová

ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 33, 09003 Ladomirová

zrušené: 28.02.2022 (pdf, 103 kB)
vyd.: 20.1.2021 (pdf, 104 kB)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník Antigénové testovanie COVID-19, Gen. Svobodu 706/28, 08901 Svidník
RT-PCR testovanie COVID-19, Gen. Svobodu 706/28, 08901 Svidník
 
vyd.: 08.12.2021 (pdf, 107 kB)
AdNa, s.r.o., Krivá 2986/17, 04001 Košice – mestská časť Juh ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, autobusová stanica, Hlinky, 09101 Stropkov zrušené: 02.12.2022 (pdf, 223 kB)
vyd.: 06.12.2021 (pdf, 106 kB)
AdNa, s.r.o., Krivá 2986/17, 04001 Košice – mestská časť Juh ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, unimobunka na parkovisku pred futbalovým štadiónom, Za jarkom, 09101 Stropkov

zrušené.: 27.09.2021 (pdf, 105 kB)

zmenené.: 16.07.2021 (pdf, 240 kB)   

vyd.: 29.01.2021 (pdf, 105 kB)

ROANA s.r.o., Krušinec 35, 091 01 Stropkov Mobilného odberového miesta, Ul. Sitnícka 1475/1, 091 01 Stropkov

vyd.: 04.11.2021 (pdf, 107kB)

vyd.: 28.01.2021 (pdf, 104 kB)

Vranovská nemocnica, a.s., M. R. Štefánika 187/177B, 09301 Vranov nad Topľou Antigénové testovanie COVID-19, Nemocnica Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov vyd.: 02.09.2021 (pdf, 105 kB)
TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť, Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov POZASTAVENÉ: Zdravotné stredisko Tesla Stropkov, a.s, Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

pozas.: 20.07.2021 do 30.09.2021 (pdf, 105 kB)

vyd.: 20.01.2021 (pdf, 105 kB)

Ing. Michal Polák, Chotčanská 145/51, 091 01 Stropkov ZRUŠENÉ: Prízemie polyfunkčného objektu, Cintorínska 543/5, 091 01 Stropkov

Zrušené: 19.07.2021 (pdf, 104 kB)

Vyd.: 17.02.2021 (pdf, 104 kB)

EKOSTYL, s. r. o., Roztoky 14, 090 11 ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Hlavná 60/30, 091 01 Stropkov

Zrušené: 29.12.2021 (pdf, 105 kB)

pozas.: 09.07.2021 do 31.12.2021 (pdf, 105 kB)

vyd.: 29.01.2021 (pdf, 109 kB)

Obec Hunkovce, Hunkovce č. 81, 090 03 ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom 81, 090 03 Hunkovce

Zrušené: 15.07.2021 (pdf, 104 kB)

vyd.: 21.01.2021 (pdf, 249 kB)

LAMBA SLOVAKIA s. r. o., Sabinovská 5073/87, 080 01 Prešov Antigénové testovanie COVID-19, Tehelná 636/14, 08701 Giraltovce vyd.: 26.03.2021 (pdf, 106 kB)
Penzión Poľovníček, s.r.o., Hrnčiarska 801/67, 09101 Stropkov Antigénové testovanie COVID-19, Chotča 3, 09021 Chotča vyd.: 04.03.2021 (pdf, 105 kB)
Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 4/2, 036 01 Martin západná strana budovy so samostatným vstupom na 1. NP, Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov vyd.: 15.02.2021 (pdf, 106 kB)
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník Antigénové testovanie COVID-19, Vranovská nemocnica, a.s. prevádzka Stropkov, Akad. Pavlova 321/10, 09101 Stropkov vyd.: 23.01.2021 (pdf, 105 kB)
Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, 091 01 Stropkov Antigénové testovanie COVID-19, Športová hala, Hlavná 8, 091 01 Stropkov vyd.: 13.01.2021 (pdf, 104 kB)
Mesto Giraltovce, Dukelská 77/75, 087 01 Giraltovce ZRUŠENÉ: Základná škola, Budovateľská 164/4, 087 01 Giraltovce

zrušené: 16.3.2023 (pdf, 222 kB)

vyd.: 04.01.2021 (pdf, 105 kB)

Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník Dom kultúry, Sov. Hrdinov 354/38, 089 01 Svidník vyd.: 04.01.2021 (pdf, 104 kB)
LEHA, s.r.o., Tomašíkova 151/8, 040 01 Košice-Sever ZRUŠENÉ: Festivalova 417/4, 089 01 Svidník

zrušené: 8.4.2024 (pdf, 222 kB)

vyd.: 17.12.2020 (pdf, 105 kB)

LEHA, s.r.o., Tomašíkova 151/8, 040 01 Košice-Sever ZRUŠENÉ: Šarišská 1976/18, 091 01 Stropkov

zrušené: 8.4.2024 (pdf, 221 kB)

vyd.: 15.12.2020 (pdf, 105 kB)

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o., Kukorelliho 334/16, 08701 Giraltovce Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce vyd.: 09.12.2020 (pdf, 106 kB)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník Gen. Svobodu 706/28, 089 01 Svidník vyd.: 16.11.2020 (pdf, 105 kB)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov vyd.: 30.09.2020 (pdf, 105 kB)
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník vyd.: 07.07.2020 (pdf, 105 kB)