Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

 

Úradné hodiny podateľne RÚVZ SK

Pondelok

8.00 - 15.00 hod.

Utorok

8.00 - 15.00 hod.

Streda

8.00 - 15.00 hod.

Štvrtok

8.00 - 15.00 hod

Piatok

8.00 - 15.00 hod

 

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: