Právoplatné rozhodnutia

podľa § 20 ods. 16 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie o uložení pokuty - Reštauracia Carpatia (.pdf, 236 kB)

Rozhodnutie o uložení pokuty - Reštauracia Carpatia (.pdf, 237 kB)

Vyvesené: 08.06.2023