Peľová situácia

Podrobnejšie peľové spravodajstvo zverejňujeme na www.pelovespravodajstvo.sk